Akkujen kierrätys Suomessa

Akkujen kierrätyksestä ja muusta jätehuollosta vastaavat Suomessa akkujen maahantuojat. Heidän velvollisuuttaan huolehtia maahantuomiensa akkujen jätehuollosta kutsutaan tuottajavastuuksi. Tuottajavastuun valtakunnallinen viranomainen on Pirkanmaan ELY-keskus.

Käytännössä maahantuojat ovat usein siirtäneet tuottajavastuunsa perustamilleen tuottajayhteisöille. Tuottajayhteisöjä on Suomessa tällä hetkellä kolme: Akkukierrätys Pb Oy, joka huolehtii lyijyakkujen kierrätysjärjestelmästä sekä Recser Oy ja ERP Finland ry, jotka toimivat kannettavien paristojen ja akkujen tuottajayhteisöinä. Lisäksi Suomen Autokierrätys Oy on hakenut sähköautojen ja hybridien ajovoima-akkujen tuottajayhteisöksi.

Miten tuottajavastuu näkyy käytännössä?

Kun akkujen tuottajavastuusta on huolehdittu, kuluttaja voi palauttaa käytetyt akut tuottajayhteisöjen järjestämiin keräyspisteisiin. Kannettavat akut ja paristot voi palauttaa maksutta kauppojen ja jäteasemien keräyspisteisiin. 

Lyijyakut taas voi palauttaa lyijyakkujen keräyspisteisiin, joita on mm. jäteasemilla, purkamoilla, akkuliikkeissä ja huoltoasemilla. Kaikki lyijyakkujen vastaanottopisteet Suomessa löytyvät www.kierratys.info –palvelusta.

Teollisuusakut ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja akkuja (ml. sähkö- ja hybridiautojen akut), joiden kierrätyksen järjestämisestä huolehtivat toistaiseksi maahantuojat itse.

Keräyspisteestä eteenpäin

Tuottajayhteisöt ovat järjestäneet akkujen kuljetuksen turvallisesti ja vastuullisesti keräyspisteistä jatkokäsittelypaikkoihin. Lyijyakut viedään Suomen naapurimaihin kierrätyslaitoksiin, joissa niiden materiaaleista yli 90 prosenttia saadaan kierrätettyä. Lyijyä käytetään uusien lyijyakkujen valmistukseen.

Kannettavat akut ja paristot kuljetetaan Nivalaan Akkuser Oy:n tehtaalle. Akut ja paristot lajitellaan tyypeittäin ja ne käsitellään tehtaalla tai jatkokäsittelylaitoksilla eri tavoin. Osa Suomessa kerätyistä paristoista ja akuista prosessoidaan muualla Euroopassa.

Paristot murskataan ja niistä erotellaan magneettinen materiaali. Sinkkipitoinen musta massa toimitetaan jatkokäsittelyyn yhteistyökumppaneille. Suomessa mustalle massalle on kehitetty prosessi, jossa sinkki ja mangaani hyödynnetään lannoitteena.

akut matkalla murskaukseen 2

Kuva: Johanna Valio

Litiumioniakuista ja nikkelimetallihydridiakuista erotetaan murskauksen jälkeen mm. nikkeli, kupari ja koboltti. Koboltti toimitetaan koboltin jalostajalle, jonka kautta se päätyy materiaaliksi uusiin akkuihin.